Реферат елементи vii а групи положення галоген в у пер одичн й систем природн сполуки галоген в

Посиленню практичної спрямованості хімічних знань сприятиме проведення тематичних екскурсій, об’єкти яких орієнтовні й залежать від регіональних умов. Вивчення хімії потребує раціонального застосування способів дій, засобів і методів навчання. Організації навчання хімії сприятиме використання перевірених шкільною практикою групової роботи, проблемного навчання, дидактичних ігор, тренінгових занять. У сучасних умовах важливим методичним орієнтиром є формування в учнів уміння вчитись і його реалізація в самостійній навчальній діяльності. Важливим джерелом знань, засобом створення проблемних ситуацій, закріплення та перевірки засвоєння навчального матеріалу, розвитку мислення, спостережливості та допитливості є хімічний експеримент і розв’язування задач. Тому в програмі до кожної теми вказано види хімічного експерименту й типи розрахункових задач, а також передбачено досліди, які можна виконувати в домашніх умовах під наглядом батьків. Виходячи з можливостей кабінету хімії та беручи до уваги токсичність речовин і правила техніки безпеки, учитель на свій розсуд може доповнити хімічний експеримент, як демонстраційний, так і лабораторний. Ефективність засвоєння знань можна підвищити завдяки застосуванню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Смотрите также: Как пишется содержание в контрольной работе шрифт

Демонстрації: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми). Моделі атомів. Форми електронних орбіталей. 9 Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини Природа хімічного зв’язку. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Смотрите также: Реферат на тему образ манилова

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розрахункові задачі:1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині. Демонстрації:3-7. Хімічні реакції, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом. 8. Зразки металів і неметалів. 9. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Лабораторні досліди: 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Формулювання висновків.2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.3. Проведення хімічних реакцій.Практичні роботи: 2. Розділення неоднорідної суміші. 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Домашній експеримент: 1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром. 2. Очищення води від накипу фільтруванням після її кип’ятіння. 13 Тема 2. Кисень Повітря, його склад. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). Умови виникнення та припинення горіння.

Смотрите также: Как проставить страницы начиная со 2 в курсовой работе

Отже, в основній школі даються відомості з розділів загальної, неорганічної та органічної хімії. Крім традиційних питань, що стосуються хімічних елементів, речовин і реакцій, увага приділяється висвітленню методів наукового пізнання в хімії, ролі теоретичних і експериментальних досліджень. Зміст матеріалу має чітке спрямування на збереження довкілля і здоров’я людини завдяки увазі до проблем чистоти повітря і води, вивченню біологічної ролі кисню, озону, води, розчинів, окисно-відновних реакцій, основних неорганічних і органічних речовин, згубної дії алкоголю.

Похожие записи: